ADVOKATŲ KONTOROS TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS

Civilinė teisė

Asmenų, šeimos, daiktinė, paveldėjimo, prievolių teisė.

Baudžiamoji teisė

Atstovaujame visuose baudžiamojo proceso stadijose.

Administracinė teisė

Atstovaujame ginčuose su įvairiomis valstybinėmis institucijomis.

Viešųjų pirkimų teisė

Atstovaujame tiek perkančiąsias organizacijas, tiek tiekėjus.

Darbo teisė

Atstovaujame darbo ginčuose visose institucijose.

Savivaldybių institucijų ir biudžetinių įstaigų veikla

Atstovaujame visose valstybės įstaigose ir institucijose.

Juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, pertvakymas

Konsultuojame juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo ir pertvakymo klausimais.

Skolininkų ir kreditorių teisių gynimas

Atstovaujame ginčuose tarp kreditorių ir skolininkų.

Juridinių ir fizinių asmenų bankrotas ir restruktūrizavimas

Vykdome juridinių ir fizinių asmenų bankroto procedūras.

Mediacija

Tarpininkaujame taikos derybose.

Valstybės tarnybos teisė

Atstovaujame valstybės tarnautojus visuose tarnybiniuose ginčuose.

Verslo teisė

Konsultuojame verslo teisės klausimais.

Mokesčių teisė

Konsultuojame mokesčių teisės klausimais. Atstovaujame ginčuose su mokesčių administratoriumi.

Tarptautinė privatinė teisė

Konsultuojame tarptautinės privatinės teisės klausimais.

Agrarinė teisė

Konsultuojame visais žemės teisės klausimais.

Buhalterinė apskaita

Teikiame profesionalias verslo įmonių, fizinių asmenų pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinės apskaitos paslaugas. Konsultuojame visais mokesčių ir apskaitos klausimais. Teikiame bankrutuojančių įmonių veiklos revizijos ir apleistos buhalterijos tvarkymo paslaugas. Teikiame išvadas apie apskaitos būklę.

Visos teisės saugomos įstatymų | © 2023 Advokatų kontora Erikas Rugienius ir partneriai